Brandsläckare 1kg

Släckaren är med sitt enhandsgrepp enkel att använda och förstå, och har hög precision.

Tät befolkningen, särskilt i storstäder, gör att en brand kan gå från liten till stor på kort tid. I många länder är det därför lagkrav på att ha en brandsläckare i bostaden. På grund av sitt utseende förpassas en traditionell brandsläckare ofta till hörn eller källare, där de inte syns. Med detta i åtanke skapades Firephant.

Med flödande linjer som vagt påminner om elefantens, ett mjukt, svängt handtag och den cylinderformade kroppen är den enkel att rikta rakt mot lågorna. Den är bekväm att hålla och kan manövreras med både vänster och höger hand. I händelse av brand, lyfter du ned din Firephant, drar ut säkringen och trycker på avtryckaren.

Brandsläckaren är en vardaglig men livsavgörande pryl. Tyvärr förpassas den röda standardbrandsläckaren allt för ofta till skrubben, vilket gör att man förlorar värdefulla sekunder om olyckan är framme. Den dagen då tanken föddes om brandsläckare som människor vill ha synliga i sina hem, den dagen skapades Firephant. Firephant lanserades av Housegard 2012, har för sin klass den högsta släckeffekten och är tryggt förankrad i standardiserande CE-krav. Släckaren är med sitt enhandsgrepp enkel att använda och förstå, och har hög precision.

Brandsläckaren hämtas på vårt kontor efter beställning.
(Om du vill se brandsläckaren innan du beställer finns den på vårt kontor.)